Veel gestelde vragen over het aanbod van <strong>De Nutri Kliniek</strong>

Veel gestelde vragen over het aanbod van De Nutri Kliniek


Staat uw vraag hier niet tussen? Neem contact op met ons.

Contact opnemen

Aanpak

 • Hoe verloopt uw traject?

  Welke stappen doorloopt u bij De Nutri Kliniek?

  Afhankelijk van de gekozen module doorloopt u diverse stappen in uw traject. U wordt hierin volledig begeleid door onze consulenten. Doorgaans vinden de volgende stappen plaats:

  Het afnemen van wangslijmvlies (dna test) en bloedprikken

  Wij verzoeken u om de bloedafname (NUCHTER) te laten verrichten op een priklocatie van Saltro. De uitslag wordt vervolgens direct naar De Nutri Kliniek gestuurd. Het wangslijmvlies wordt door een specialist in De Nutri Kliniek afgenomen tijdens het eerste consult.

  Online vragenlijsten

  U ontvangt per e- mail met één of meerdere vragenlijsten. Deze worden geanalyseerd door onze specialisten.

  Vooraf aan consult

  Wij verzoeken u een half uur voor het eerste consult niet te eten of te drinken. Dit in verband met de afname van het wangslijmvlies voor de DNA- Test. Bij binnenkomst wordt u hartelijk ontvangen door onze medewerkers en mag u plaatsnemen in de wachtruimte.

  Afname DNA- Test

  Vervolgens zal uw wangslijmvlies afgenomen worden. Dit wordt volgens een strikt protocol naar het laboratorium verzonden.

  Consulten 

  U krijgt uitgebreide intake consulten met onze specialisten. Afhankelijk van de gekozen module bestaat dit team uit de arts, diëtist, sportcoach en psycholoog. Zo garanderen wij dat u de beste zorg krijgt.

  Uitslag DNA test

  Het analyseren van de DNA- Test zal ongeveer 6 weken duren. Zodra de uitslag bekend is, zal een van onze medewerkers contact met u opnemen om de vervolgafspraak te plannen.

  Vervolgconsulten

  Op basis van gegevens uit uw DNA en informatie over uw eetpatroon en leefstijl, wordt een persoonlijk voeding- en leefstijladvies opgesteld. Dit wordt tijdens het vervolgconsult met u besproken.

  Het vervolgconsult wordt door de specialisten gezamenlijk voorbereid. Hieruit volgt een gedetailleerd adviesrapport, dat met u wordt doorgenomen tijdens het vervolgconsult.

  Indien u hiervoor gekozen heeft, zal de genetisch cardioloog de uitslag van de Nutri DNA- Test met u bespreken. Zo komt u te weten welke erfelijke aanleg u heeft en wat uw huidige gezondheid is.

   

  Extra modules

  Met het adviesrapport kunt u zelf aan de slag gaan. Wanneer u dit lastig vindt, raden wij u sterk aan afspraken te maken voor extra modules. Dit kan zijn bij de diëtist, klinisch psycholoog of sport- en bewegingsdeskundige. Onze specialisten adviseren u wat voor u raadzaam en behulpzaam is. Dit is voor elk persoon anders en de mogelijkheden nemen wij graag persoonlijk met u door. Zodat u een op maat gemaakt traject kunt volgen wat leidt tot een blijvend resultaat.

   

De Cardio DNA Test

 • Waarom zou ik de Cardio DNA- Test doen?

  De Cardio DNA- Test vertelt u meer over uw risico op hart- en vaatziekten. Zeker wanneer in uw familie hart- en vaatziekten voorkomen bij mensen onder de 65 jaar of een jong persoon plotseling is overleden aan een hartstilstand, is meer onderzoek naar uw situatie aan te raden.

  De Cardio DNA- Test bestaat uit een DNA- Test waar uw erfelijke aanleg tot hart- en vaatziekten uit blijkt. Daarnaast wordt een CVRM- analyse verricht. Dit staat voor Cardiovasculair Risico Management en is de gebruikelijke manier in de zorg om het risico op hart- en vaatziekten te bepalen. De Nutri Kliniek gaat hierin een stap verder door de Cardio DNA- Test en het CVRM onderzoek te combineren. Zo kan uw absolute risico beter worden ingeschat dan wanneer dit op de gebruikelijke wijze wordt gedaan.

  Heeft u aanvullende vragen over de Cardio DNA- Test? Neem dan gerust contact op met De Nutri Kliniek.

De Nutri DNA Test

 • Kan ik mij ook laten testen op allergieën?

  De wetenschappelijke relatie tussen variaties in het DNA die leiden tot bepaalde allergieën en het effect van voeding is (nog) niet voldoende bewezen. Er zijn diverse wetenschappelijke studies naar gedaan, maar deze zijn nog onvoldoende geëvalueerd om hier conclusies aan te kunnen verbinden.

  De enige test die wel voldoende bewijs heeft opgeleverd is voor Lactose intolerantie. Op deze test na, bieden wij geen andere DNA testen aan voor allergieën.

 • Val ik veel af als ik mijzelf volledig aan het voedingsadvies houd?

  Alleen het doen van een test geeft geen garantie dat u ook daadwerkelijk gewicht verliest. Het afvallen zelf zal nog steeds vanuit u moeten komen. De test levert u wel de kennis over welk dieet met uw inspanning het beste resultaat zal opleveren en uw lichaam het minst belast.  U kunt door op-maat-gemaakte voedingsadviezen en leefstijladviezen zo effectief mogelijk werken aan het perfecte streefgewicht.

 • Als een test geen garanties geeft, waarom zou ik dit dan toch doen?

  Alhoewel de test niet met 100% kan uitsluiten of u wel of niet een bepaalde aandoening gaat ontwikkelen, kan u uw voeding en leefstijl wel zo aanpassen dat u gebaseerd op uw genetische aanleg zo min mogelijk kans heeft om een ziekte te gaan ontwikkelen en/of om bestaande ziekte processen te reduceren.

 • Is de uitvoering van deze genetische testen betrouwbaar?

  Wij werken samen met laboratoria die gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van deze tests. De test wordt uitgevoerd volgens de Illumina-methode van Veracode. Dit houdt in dat alle producten en diensten gebaseerd zijn op goedgekeurde methoden en dat alle procedures ten alle tijden strikt worden gemonitord. De laboratoria voldoen tevens aan alle kwaliteitseisen van het ISO15189 certificaat (internationale norm voor medische laboratoria).

 • Wat biedt de Nutri DNA-test niet?

  De Nutri DNA-test kan niet voorspellen welke ziektes u precies zult krijgen. Ook zal de Nutri- DNA- test niet kunnen vertellen hoeveel procent kans u exact heeft op de ontwikkeling van een multifactoriële aandoening zoals diabetes en hart- en vaatziekten.

 • Wat kan de Nutri DNA-test mij vertellen?

  De Nutri DNA-test geeft inzicht in hoe u het gezondst kunt eten en leven, gebaseerd op de test en op informatie over bloedwaarden en het huidige voedingspatroon. De diëtist en arts geven vervolgens een persoonlijk voedingsadvies waardoor u weet wat u beter wel en niet kunt eten. Daarnaast wordt duidelijk of bewegen voor u een positief resultaat heeft op uw gezondheid.

  Uit de Nutri DNA-test blijkt of u een verhoogd risico heeft op hoge bloeddruk, een verhoogd cholesterol, diabetes, obesitas en osteoporose in vergelijking tot de gemiddelde bevolking. Omdat dit van allerlei factoren afhankelijk is kunnen wij nooit met 100% zekerheid stellen of u dit ook daadwerkelijk ontwikkelt.

 • Vanaf welke leeftijd is het afnemen van deze tests mogelijk?

  De Nutri Kliniek biedt de DNA- testen aan voor mensen vanaf 16 jaar, mits de ouder hiervoor schriftelijk toestemming geeft. Dit geldt tot een leeftijd van 22 jaar.

 • Voor wie is de Nutri DNA-test bedoeld?

  De Nutri DNA-test is geschikt voor iedereen die graag  een langer en gezond leven wil. De test valt onder preventief genetisch onderzoek en maakt het mogelijk dat u meer te weten komt over uw lichaam. Door te weten hoe uw genetische aanleg is kunt u uw leven hier gericht op aanpassen.

  Daarnaast is deze test ook bedoeld voor mensen ter behandeling van overgewicht, obesitas of een aan obesitas gerelateerde aandoening.

Privacy

 • Waarom krijg ik de uitslag van de test niet thuis gestuurd?

  Voor de interpretatie van de test uitslagen zijn gespecialiseerde experts nodig. Dit in combinatie met het type zorg dat wij leveren, namelijk kwalitatief hoogstaande zorg met uitsluitend persoonlijke aandacht, maakt dat wij geen uitslagen naar privé adressen sturen.

 • Welke gevolgen zijn er bij het afsluiten van een verzekering?

  De uitslag van de Nutri- DNA- Test kan vertellen of u een verhoogd erfelijke aanleg heeft voor suikerziekte, hoge bloeddruk, osteoporose, verhoogd cholesterol en obesitas. De uitslag zal u niet vertellen hoe groot u risico is op het ontstaan hiervan en of u de ziekte ook daadwerkelijke ontwikkelt.

  Uit de Cardio- DNA- Test daarentegen zal duidelijk worden wat uw risico is op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Dit risico kan laag, intermediair of hoog zijn. Bij een intermediair risico wordt opnieuw bekeken of u in het lage of hoge risico gebied valt. Dit kan met behulp van de Cardio- DNA- Test. En deze kennis kan invloed hebben op het afsluiten van een verzekering.

  Hoe zit dat precies?

  Voor een basisverzekering moeten verzekeraars iedereen aannemen. Met of zonder erfelijke ziekte. Maar voor een aanvullend pakket hoeft een verzekeraar niet iedereen te accepteren. Dan kunnen gezondheidsvragen gesteld worden.

  Als u een levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt aanvragen, moet u een gezondheidsverklaring invullen. De verzekeraar schat hiermee in of er een hoger gezondheidsrisico is. Er is een financiële grens bepaald voor het stellen van vragen over erfelijke aandoeningen en erfelijkheidsonderzoek. Dit noemen we de vragengrens. Het bedrag voor levensverzekeringen is € 250.000,- vanaf 1 oktober 2012. En voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is het bedrag € 36.249,- voor het eerste jaar en € 24.159,- voor de volgende jaren.

  Bij het aanvragen van een verzekering met een dekking onder de vragengrens, mag de verzekeraar géén vragen stellen over erfelijke ziektes in de familie. Bij een verzekering met een dekking boven die vragengrens, heeft de verzekeraar het recht om hier wel vragen over te stellen.

  De kennis uit uw Cardio DNA- Test kan hier dus invloed op hebben.

  Kijk op www.erfelijkheid.nl/special/verzekeren voor meer informatie over het afsluiten van een verzekering.

 • Hoe worden mijn persoonsgegevens beschermd?

  De Nutri Kliniek vindt privacy belangrijk en biedt optimale bescherming van uw persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een Elektronisch Patiënten Dossier: dit is een zeer goed beveiligd systeem waar vele ziekenhuizen mee werken.

  Wij gebruiken uw DNA-materiaal alleen voor het uitvoeren van de test, dit wordt verstuurd naar het laboratorium en 6 maanden na het onderzoek vernietigd. Het DNA-materiaal wordt middels een barcode geanonimiseerd en de uitslag komt ook anoniem retour. Alleen de arts weet de barcode te vertalen naar een specifiek persoon. De uitslag zal door middel van beveiligde systemen worden verzonden naar de Nutri Kliniek.

  De uitslag zal met de behandelend arts worden doorgenomen. Na dit gesprek krijgt u de rapportage, afkomstig van het laboratorium, mee naar huis.

  In ons Elektronisch Patiënten Dossier worden dus wel uw persoonlijke gegevens opgeslagen, maar wij bewaren geen DNA-materiaal en ook geen informatie die iets zegt over uw risico’s. Wat wij wel opslaan zijn consultverslagen, eetdagboeken en onze adviezen.

  U zult voor de behandeling goedkeuring aan ons moeten verlenen middels een informed consent, waarbij de rechten en plichten duidelijk beschreven staan.

Vergoedingen

 • Wordt de Nutri DNA-test vergoed door mijn zorgverzekeraar?

  Als u een preventief medisch onderzoek laat doen door een zelfstandig behandelcentrum zonder verwijzing van uw huisarts, wordt dit meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

  De vervolgmodules die mogelijk zijn bij De Nutri Kliniek, kunnen veelal wel vergoed worden door de zorgverzekeraar.

  Wij adviseren u voor vragen over vergoedingen altijd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.